Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2014 - nummer 4 - dec.

De laatste Stielz STIELZ 2014 - nummer 4 - december

stielz2014 4

De laatste STIELZ
Na ruim 25 jaar zal dit blad in zijn huidige vorm verdwijnen. Met pijn in het hart heeft het
bestuur van STIEL dit besluit genomen op zijn vergadering in november jl. Met dit blad
verdwijnt ook ons gezicht naar buiten. Digitaal gaan we wel verder, maar dat haalt het niet
bij de gedrukte versie van STIELZ. Het blad oogstte veel lof bij de donateurs en de mensen
die ons volgen. Ook in het land, bij zusterorganisaties in andere steden, keken ze jaloers
naar ons blad. Het bestuur van STIEL was trots op Wibo Burgers, de man die in het bestuur
de verantwoordelijkheid had voor het blad en er, uiteraard samen met vele anderen, zo’n
mooi product van maakte.

FINANCIËN – De belangrijkste reden om er mee te stoppen zijn de financiën. In de
loop der jaren, en zeker ook door de financiële crisis, zijn donateurs gestopt. Het werven
van nieuwe donateurs (in feite abonnees) verliep niet goed. We merkten dat het lastig is
om nieuwe donateurs te werven. Vorig jaar constateerden we dat het deel van onze begroting
dat opgaat aan de kosten van het blad de totale inkomsten overschreed, een reden
om de toekomst van STIELZ onder ogen te zien. Met de huidige kosten gaat het niet lukken
en een lagere frequentie dan eens per drie maanden wilde het bestuur niet.

WIBO VERTREKT – De tweede reden is dat Wibo Burgers twee jaar geleden heeft
aangegeven er mee te willen stoppen. Wibo is de man die 11 jaar lang STIELZ heeft gemaakt.
Zonder zijn inzet is het voor het bestuur heel moeilijk om STIELZ voort te zetten.
Pogingen om in 2013 nieuwe mensen aan te trekken voor deze taak mislukten om verschillende
redenen. Wibo zegde toe om ook in 2014 zijn inzet voor te zetten. Daar zijn we hem
zeer dankbaar voor. Maar in 2014 lukte het ons ook niet om een opvolger te vinden.

DIGITAAL– Geen derde reden, maar wel van belang, is dat bladen sowieso moeilijk
aan nieuwe abonnees kunnen komen en jongeren veel meer digitaal zijn ingesteld. Dat pad
gaan we nu als STIEL ook op. We gaan veel meer met onze website doen en willen daar
meer gaan publiceren. Dat betekent ook dat we de komende jaren ook financieel weer verder
kunnen, in de hoop dat onze donateurs ons niet in de steek laten. Het donatiegeld is
minimaal € 15,– per jaar en zonder inkomsten kunnen ook wij het niet redden, ondanks dat
de bestuursleden meestal ook de eigen gemaakte kosten voor eigen rekening nemen.

WIBO, BEDANKT – Wibo Burgers heeft 11 jaar lang de verantwoordelijkheid gehad
voor het uitbrengen van STIELZ. Het blad was een juweeltje. Wibo is oud-journalist en
industrieel erfgoed is een van zijn passies. Hij schreef veel voor het blad. Vanaf deze plaats
wil het bestuur van STIEL Wibo bedanken voor zijn jarenlange inzet. Gelukkig blijft hij
wel lid van het bestuur.

Gerard van Hees, voorzitter

 

Verder in dit laatste nummer nog aandacht voor:

 • Het behoud van de brandslagentoren. Eenzaam en verlaten op de foto van huisfotograaf Niek Bavelaar op de voorpagina. Maar STIEL is, evenals de vereniging Oud Leiden, van mening dat we deze toren moeten behouden.
 • Het definitief ontwerp voor de Lakenhal zonder een echt oordeel daarover te vellen.
 • Het nieuwe Leidse Laken.
 • De woningen op het terrein van de Sterrewacht.

  verder....
 • Een heel uitgebreid artikel van Gerard Telkamp over de twee panden aan de Steenstraat, de nummers 18 en 20
 • Aandacht voor de wijnkoperij van C.M.M. Maat (1833-2013) aan de Hogewoerd
 • de gebruikelijke korte rubrieken

  En natuurlijk voor de laatste keer op papier een column van ere-voorzitter Henk Budel: Lijmen aan de Langegracht

Voor eenieder die soms, vaker of zelf aan bijna alle exemplaren heeft meegewerkt een einde van een tijdperk!

 

doordejarenheen

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden