Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2014 - nummer 1 - maart

stielz2014 1STIELZ 2014 - nummer 1 - maart

Inhoud van dit nummer:
pagina 3   Meer leven in de Leidse Meelfabriek
pagina 4   Lakenhal krijgt steeds meer vorm
pagina 5   Column Henk Budel
pagina 7   Nieuwe film over de molens
pagina 9   Jaarverslag STIEL 2013
pagina 12   Rubriek Monument: Hembrug-terrein wil hip bedrijvenpark worden
pagina 14   Hoe de melkslijters hun problemen oplosten, strijd om melksanering in de jaren vijftig

Redactioneel
Samenwerken in cultuur

Zaterdag 22 februari is STIEL goed aanwezig op een seminar van Gebr. de Nobel, de voortzetting van het tot voor kort in de Breestraat gevestigde LVC (Leids Vrijetijds Centrum). Onze penningmeester Joop Gijsman houdt een inleiding over de Marktsteeg en wat daar in het verleden gebeurde. De Marktsteeg is eigenlijk nog de enige steeg in Leiden waar je het industrieel verleden voelt. Met Scheltema en eerdaags Gebr. De Nobel krijgt de steeg een mooie herbestemming waar we trots op mogen zijn.
Speciaal voor dit seminar heeft STIEL weer een folder gemaakt om donateurs te werven. Onze marketing heeft de laatste jaren op een laag pitje gestaan en de economische crisis is ons ook niet voorbijgegaan. Bedrijven verdwijnen of bezuinigen, en bij de particuliere leden hebben we regelmatig te maken met een sterfgeval. De folder ziet er goed uit en zal het komende jaar regelmatig worden gebruikt bij gelegenheden waar STIEL aanwezig is. Voor € 15,– per jaar krijg je dit prachtige blad vier keer jaar in de bus en steun je ons werk.
Het seminar zelf was absoluut boeiend. Vooral op het punt van de samenwerking in de culturele sector. De vraag is, zeker in tijden van bezuinigen, hoe je elkaar en de stad kunt versterken. Vaak ontstaat er dan een gevoel van “samen de schouders eronder”, een gevoel dat wellicht teruggaat naar de periode van die wederopbouw na Wereldoorlog II, toen de wederopbouw bijna als een religie werd beleefd. Maar hier vonden we gelukkig ook de noodzakelijke nuanceringen.
Samenwerken is een middel en geen doel. Van samenwerken moet je allemaal sterker worden. En samenwerken moet je alleen waar dat kan. Gebr. De Nobel is een poppodium en de Lakenhal, eerdaags dus buren, een museum. Om mensen naar Leiden te halen hebben ze een gemeenschappelijk doel, maar om ze op een gemeenschappelijk affiche te zetten in Leiden, voegt dat wel iets toe? Samenwerken kost veel energie. Gebruik die gericht. Dat is de boodschap die ik mee naar huis heb genomen. Dat geldt ook voor STIEL, we hebben onze eigen kwaliteit, waaronder dit blad, en we werken samen in de Erfgoedkoepel. Kunnen we ons blad bijvoorbeeld verbreden zonder onze identiteit te verliezen en wat is die identiteit precies? Dit blad verdient een breder publiek. De eerste stap is onze nieuwe folder, wat kunnen we nog meer doen?

Gerard van Hees

Meer leven in de Leidse Meelfabriek
Heel langzaam komt er meer leven in de Leidse Meelfabriek. Vorig jaar was er al een aantal activiteiten in de fabriek en in deze dagen zet die ontwikkeling zich voort. Culturele
verenigingen zoals het Rijnlands Architectuur Platform, het Stadslab en Wijken voor Kunst nemen hun intrek in de fietsenstalling van het fabriekscomplex. In de loop van dit jaar zal
worden gestart met de bouw van het Azzurro Spa & Wellness Center. In aansluiting daarop worden huur- en koopwoningen gebouwd.

Nieuwe film over molens
Sinds half januari heeft Stedelijk Molenmuseum De Valk in Leiden een nieuwe attractie. Dat is de publieksfilm Molens, die op 23 januari jl. in première ging. Deze film zal zonder twijfel een stevige impuls geven aan de positie van het Stedelijk Molenmuseum De Valk.

Jaarverslag STIEL over 2013
Steeds vaker hergebruik van industriele panden.
"Had STIEL in het verleden vooral zorgen over gebrek aan mogelijkheden voor hergebruik, nu zien we van alle kanten nieuwe initiatieven opbloeien om industrieel erfgoed een
nieuw leven te geven."

Hembrug-terrein wil hip bedrijvenpark worden
Wat er resteert van een munitiefabriek die sinds het laatste decennium van de negentiende eeuw gevestigd was aan de Hemkade in Zaandijk. Nu moet dit industrieterrein,
met 125 gebouwen (waarvan 50 de monumentale status hebben), een cultureelcreatieve hotspot worden in de Amsterdamse regio.

Strijd om de melksanering in Leiden in de jaren vijftig, hoe de melkslijters hun problemen oplosten.
Wie zich bezighoudt met de geschiedenis van nog bestaande of vroegere melkzaken annex melkslijterijen, stuit vroeg of laat op het verhaal van de melksanering in de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Over deze gezondmaking van een verbrokkelde branche berichtte ook de Leidse pers.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden