Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2011 - nummer 1 - maart

STIELZ 2011 - nummer 1 - maart

Inhoud van dit nummer:
pagina 3 STIEL's actielijst: Onderhoud voor Nieuw Werklust verplicht Lot Van der Klaauw-toren ongewis
pagina 5 Monumentenbeleid in nieuwe banen
pagina 6 Afscheid van Wernink Beton
pagina 9 Afscheid van naaimachinecentrum: Steenstraat 12 blijft in volle glorie
pagina 16 Zwarte Tulpprijs voor bollenschuur Van der Salm in Lisse
pagina 17 Nieuwe bestemming voor historisch bloembollenbedrijf Veelzorg
pagina 18 Rubriek Monument: Ontwerpen in een oude zeepfabriek
pagina 19 Jaarverslag STIEL 2010

Redactioneel
NIEUW WERKLUST
STIEL wil vooral met goede argumenten invloed uitoefenen. Maar soms hanteren we ook het juridische middel om zaken aan te kaarten. Zoals in het geval van Nieuw Werklust. Nieuw Werklust is een rijksmonument in de gemeente Rijnwoude, het ligt aansluitend aan de Rijnekeboulevard langs de Rijn richting Hazerswoude Rijndijk. Dit Rijksmonument wordt niet onderhouden door de eigenaar. Stiel heeft de gemeente Rijnwoude aangeschreven om de eigenaar tot onderhoud te dwingen. Weliswaar kent de Monumentenwet geen onderhoudsplicht, maar recente jurisprudentie en de behandeling van de nieuwe Monumentenwet in de Tweede Kamer wijzen in die richting.
Het College van Burgemeester en Wethouders van Rijnwoude wees ons verzoek eind vorig jaar af. Wij legden deze afwijzing voor aan de Commissie van Beroep en Bezwaar, die vervolgens ons allemaal (gemeente, eigenaar en STIEL) uitnodigde voor een zitting. Ter zitting blijkt de gemeente van mening te zijn veranderd en wil alsnog naar de mogelijkheden kijken van gedwongen onderhoud. Zeer tegen de zin van de eigenaren, de familie Blanken uit Voorschoten. Een schoondochter doet het woord en een lange reeks klachten komt voorbij. Het lijkt alsof de familie Blanken zelf slachtoffer is van allerlei instanties en enige verantwoordelijkheid om "points of no return" te vermijden beluisteren we niet in haar bijdrage. De door ons gebezigde beschrijving van "om onderhoud schreeuwend Rijksmonument" wordt als populisme weggezet. Ook wordt ons verweten dat we niet met hen in contact zijn getreden, met volledige miskenning dat het hier om een aansporing gaat van STIEL in de richting van de gemeente Rijnwoude. Op de vraag of dat zin had gehad gegeven de litanie in onze richting, krijgen we het antwoord dat het nu geen zin meer heeft.
We kunnen de volgende dag bellen voor de uitslag, die later op schrift zal worden gezet. De commissie honoreert ons verzoek en zal de gemeente Rijnwoude adviseren de eigenaren aan te sporen tot onderhoud. Nog dezelfde dag belt de schoondochter, of we willen overleggen. Dat verzoek hebben we op dit moment in beraad.

"Monumentenbeleid in nieuwe banen"
Het monumentenbeleid wordt in nieuwe banen geleid. Dat wil zeggen: minder regels en voorschriften en méér vrijheid voor de eigenaren van monumenten. Zo kunnen in de nieuwe opzet verbouwingen achter de voorgevel zonder vergunning worden uitgevoerd. De Tweede Kamer is begin februari akkoord gegaan met de nieuwe regeling, alleen de Partij van de Arbeid stemde tegen. "Wij zijn voorstander van een groot deel van de nieuwe opzet", aldus PvdA-woordvoerder Jetta Klijnsma, "maar wij vinden dat de gemeenten inzicht moeten hebben in wat er achter de voorgevel van de monumenten gebeurt." Een locale meldingsplicht voor verbouwingen aan monumenten achtte een meerderheid van de Kamer echter niet nodig, evenmin als trouwens staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Afscheid van Wernink Beton
In april 2010 is Wernink Beton officieel uit Leiden verhuisd en daarmee is weer een stukje echte Leidse industrie uit de stad verdwenen. De beton- en kalkfabriek huisde sinds het begin van de 19e eeuw in Leiden. Met Jan ten Have, hoofd van de Technische Dienst, blikken we terug op de geschiedenis van deze bekende Leidse fabriek.

Afscheid van naaimachinecentrum: Steenstraat 12 blijft in volle glorie
Alweer verdween een vertrouwde middenstander uit de Steenstraat. Na veertig jaar sloot het Naaimachinecentrum op nummer 12 / 12A eind december zijn deuren. In de reeks karakteristieken van de oostzijde van de Steenstraat aandacht voor bedrijf, pand en exploitant..

Zwarte Tulpprijs voor bollenschuur Van der Salm in Lisse
LISSE – De achtste Zwarte Tulp Prijs voor behoud van bollenschuren is op donderdag 10 februari jl. in Lisse uitgereikt aan Freek van der Salm en Hanneke Crezée, bewoners van de voormalige bollenschuur aan de Vuursteeglaan 9A in Lisse..

Nieuwe bestemming voor historisch bloembollenbedrijf Veelzorg
HILLEGOM – De ontwikkelingsmaatschappij BOEi heeft de historische gebouwen van Kwekerij Veelzorg aan de Hillegomse Stationsweg gekocht. Het monumentale bloembollenbedrijf van J.H. Veldhuyzen van Zanten Azn. B.V. zal de komende jaren een nieuwe bestemming krijgen. Daarover heeft BOEi een intentieovereenkomstgesloten met de gemeente Hillegom.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden