Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Europees jaar industrieel erfgoed

11 februari 2015

Activiteiten in Zaanstreek en Limburg

Zonder veel tamtam heeft de Raad van Europa 2015 uitgeroepen tot Europees jaar van het industrieel erfgoed. Maar ook zonder fanfares komt er in dit kader nu een reeks activiteiten op gang , vooral in de Zaanstreek, industriegebied bij uitstek, en in Zuid-Limburg, waar het Jaar van de Mijnen van start gaat.

Ons land kende eerder een jaar van het industrieel erfgoed: 1996. De activiteiten, die indertijd werden ontplooid, betekenden een belangrijke stimulans voor de erkenning van dit erfgoed. In onze dagen is industrieel erfgoed een vrij bekend begrip. Daarbij wordt dan al vlug aan 'herbestemming'gedacht, eerder dan aan 'sloop'.

Het was ook het jaar waarin STIEL zich inzette voor behoud van de Leidse Meelfabriek, die toen nog geen rijksmonument was. Dat gebeurde pas enkele jaren later.

Festival

Terug naar onze tijd. In IJmuiden is op 21 januari het Festival Industrie Cultuur geïntroduceerd. Dat festival loopt van april tot oktober aanstaande. Er is een groot aantal activiteiten gepland, zoals boottochten, manifestaties op het gebied van muziek en beeldende kunst en zelfs een 'nacht van de industrie' (20 juni).

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de toenmalige minister Joop den Uyl naar Limburg reisde om aan te kondigen dat de kolenwinning tot een eind zou komen. Het is nu tijd om de balans op te maken, vindt men in Limburg. Vandaar het Jaar van de Mijnen, dat helemaal past in het themajaar voor industrieel erfgoed. De vroegere mijnstreek, waar maar heel weinig gebouwen en installaties nog herinneren aan het verleden, wil zich bezinnen op haar toekomst en ambities.

Mijnmuseum

Zowel voor de inwoners als voor bezoekers wordt een breed programma met tal van activiteiten samengesteld. Er wordt terug gekeken op het mijnverleden, dat van zo’n grote invloed op deze regio is geweest. Limburg hoopt ook dat 2015 een krachtige stimulans zal opleveren voor de zo begeerde uitbreiding van het Mijnmuseum in Heerlen (gevestigd in het schachtgebouw van de vroegere Oranje Nassau I mijn). Daarover wordt in een notitie over dit onderwerp gezegd: ‘Het is van groot belang om het verhaal van de mijnstreek te verankeren, zodat ook jonge generaties de geschiedenis kunnen voelen en beleven’.

Het Europese themajaar leidt tot activiteiten in meer dan 45 landen. Aandachtspunten zijn het stimuleren van de belangstelling van dit erfgoed, verruiming van het aantal vrijwilligers dat zich ermee bezighoudt en het delen van de kennis op dit gebied.(WB).
                           
Nulandschacht

Er is weinig tastbaars overgebleven van de kolenwinning in ons land. Een van de schaarse overlevers: de Nuland-schacht in Kerkrade.
 

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden