Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Gemeentelijke garantstelling herontwikkeling De Meelfabriek

uit het collegebesluit:

Het gemeentebestuur vindt het van groot belang voor de stad dat de herontwikkeling van de Meelfabriek tot stand komt.
De herontwikkeling van het terrein biedt de garantie dat de (rijks)monumenten behouden blijven voor de stad en eindelijk een nieuwe functie krijgen na jaren van leegstand. Na voltooiing van het plan zal aan de oostelijke singelrand van Leiden een veelbelovende economische en culturele impuls voor de stad ontstaan zijn met o.a. woningen, studentenhuisvesting, parkeervoorzieningen, kenniseconomie, hotel/congresruimten, recreatieve en sport- en wellnessvoorzieningen. Om nu de eerste fase van de herontwikkeling mogelijk te maken en het door de financiers gevraagde gemeentelijke commitment te tonen geeft de gemeente een garantie van maximaal €500.000 af aan de kredietverstrekkers voor een periode van 5 jaar ingaande bij de eerste betaling van aflossing en rente op de lening.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden