Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Fabrieksschoorsteen nog niet behouden

De financiering van de restauratie van de monumentale schoorsteen (Tijstermanschoorsteen) tussen de Haarlemmerstraat en de Oude Rijn zoals beschreven in ons vorige nummer is nog niet rond. De Gemeente heeft een subsidie toegezegd van 50% van de subsidiabele kosten, Stiel is er nog niet in geslaagd een tweede subsidiebron aan te boren, ook de landelijke stichting (STIF) kon ons niet helpen aan adressen daarvoor. Zie Stielz 2012.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden