Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Discussie over ontwerp Leidse Historische Canon

"De rijke Leidse geschiedenis is de ultieme uitnodiging om een historische canon te schrijven" zo laten Hans Blom (voorzitter Vereniging Oud Leiden), Rudi van Maanen (voormalig stadsarchivaris) en Cor Smit (stadshistoricus) weten. Namens een op initiatief van burgemeester Lenferink gevormde commissie, waarin ook Joost Bleijie (Centrummanager / stadshistoricus) Ariela Netiv (directeur Regionaal Archief Leiden) en Jori Zijlmans (conservator Stedelijk Museum De Lakenhal) zitting hebben, hebben zij een ontwerp voor een Leidse Historische Canon geschreven. In deze Leidse canon wordt de geschiedenis van de stad neergelegd, van de tijd der Romeinen met het fort Matilo tot aan de komst en uitbreiding van het Biosciencepark. Alvorens dit ontwerp definitief te maken, nodigen zij de Leidse bevolking uit met hen over dit ontwerp te discussiëren.

"Een canon maak je niet alleen met een paar gepassioneerde Leidse historici", zegt Blom. "Ik kan me voorstellen dat veel Leidenaren niet alleen willen weten wat er wél en wat er niet in de canon terecht zal komen, maar tevens willen meepraten over de uiteindelijke inhoud". Blom geeft aan dat zowel het lezen van de Leidse Historische Canon alsook het reageren erop sinds deze week mogelijk is. "De conceptcanon kan vanaf heden gratis worden afgehaald op het stadhuis, het Stadsbouwhuis, de bibliotheken Merenwijk, Stevenshof en de Centrale in de stad, het Regionaal Archief Leiden aan de Boisotkade en Stedelijk Museum De Lakenhal".
De canon ook te lezen is op de website www.leidsecanon.nl.

De discussie zal, onder auspiciën van een achttal Leidse historische verenigingen en stichtingen, zowel mondeling als digitaal gevoerd kunnen worden. Op de genoemde website is het mogelijk een reactie te plaatsten op de inhoud van de canon. "We zijn erg benieuwd wat de Leidenaren van het concept vinden", aldus Blom. Daarnaast kunnen de Leidenaren in discussie met de samenstellers én met elkaar tijdens een drietal discussieavonden. "We willen graag het gesprek aan met de Leidenaren omdat het zo maar zou kunnen zijn dat we iets vergeten zijn of dat iets onderbelicht is gebleven" zo zegt Blom, die beklemtoont dat het een canon van alle Leidenaren moet worden. "Met alle input die we via de site en via de discussies zullen krijgen, zal nog voor de zomer de uiteindelijke Leidse Historische Canon worden opgesteld die logischerwijs op geen enkele Leidse boekenplank mag ontbreken". Presentatie van het eindresultaat is voorzien voor de herfst.

Uitnodiging discussieavonden:
De Leidse bevolking wordt uitgenodigd om op drie avonden haar mening over de concept- canon te geven. Deze avonden zijn op:
• Woensdag 27 februari van 20:00 tot 22:30 uur in BplusC, locatie Bibliotheek Merenwijk
• Woensdag 5 maart van 20:00 tot 22:30 uur in BplusC, locatie Bibliotheek Stevenshof
• Woensdag 12 maart van 20.00 tot 22.30 uur: slotdiscussie in het Scheltemacomplex

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden