Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Hartevelt-complex

Hartevelt-complexZorgelijk is de situatie rond de verbouwing van de panden van het Hartevelt-complex aan de Langegracht. Het is de bedoeling dat bij de op stapel staande verbouwing van dit complex, een gemeentelijk monument, in het midden van de voorgevel, het raam vervangen wordt door een hoge deur en de bestaande (te lage) deuren door glas. Stiel heeft tegen deze verminking ernstig bezwaar gemaakt maar de Ark vond het merkwaardigerwijs allemaal goed. Stiel gaat in beroep.
© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden