Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Geen nieuwbouweisen aan Rijksmonumenten

Het bouwbesluit geeft in artikel 1:12 gemeenten de mogelijkheid dat wijzigingen aan rijksmonumenten niet hoeven te voldoen aan nieuwbouweisen. In de praktijk wordt echter dit artikel weinig gebruikt omdat gemeentebesturen daar of niet aan willen meewerken of hun bevoegdheid, waar het gaat om veiligheidsbeleid, hebben gemandateerd aan de brandweer. En die wil daar meestal geen rekening mee houden. De Rijksgebouwendienst werkt aan een rapport om dit probleem aan de orde te stellen. De RACM denkt daar samen met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over mee.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden