Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Incidentenregister Cultureel Erfgoed

Bij de Rijksdienst Archeologie Cultuur Monumenten, kortweg RACM, is een Incidentenregister Cultureel Erfgoed opgezet waarin meldingen worden opgenomen van verwaarlozing van Rijksmonumenten. Ook diefstal, brand, wateroverlast, stormschade en verzakking worden daarin opgenomen. Stiel zal dat soort zaken doorgeven.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden