Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie startte zopas op zijn website (www.vvia.be) met een kalender waarin allerhande activiteiten m.b.t. het industrieel en technisch erfgoed kunnen aangekondigd worden: studiedagen en congressen, geleide bezoeken en uitstappen, opendeurdagen, tentoonstellingen.
• op 13 december e.k. vindt in Brussel de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie plaats, met als thema 'Herbestemming van Industriële Panden';
• tijdens het verlengde weekend van 1-3 mei 2009 zal opnieuw de campagne 'Belforten van de Arbeid' georganiseerd worden die de fabrieksschoorstenen in de aandacht wil plaatsen. Deze actie vindt nu reeds in Vlaanderen en Noord-Frankrijk plaats, er wordt gehoopt dat ook andere landen w.o. Nederland zich in 2009 zullen aansluiten.
Mogen wij U vragen deze data nu reeds in Uw agenda te reserveren?

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden