Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Over STIEL

ANBI-logoDe Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) houdt zich bezig met het industriƫle erfgoed van Leiden en omgeving. Wij richten ons op alles wat met bedrijf en techniek in het verleden te maken heeft. De activiteiten van STIEL bestaan uit het in kaart brengen, documenteren, onderzoeken en fotograferen van het industrieel erfgoed in Leiden en de regio rondom Leiden. STIEL brengt de verzamelde gegevens naar buiten in de vorm van publikaties en tentoonstellingen.

Daarnaast richt STIEL zich op het mogelijke behoud en hergebruik van bedrijfsmonumenten, onder meer door het selecteren en voordragen voor gemeentelijke, provinciale en rijksmonumentenlijsten. Naast donateurs zijn er actieve leden, die veelal werken aan specifieke projecten zoals tentoonstellingen. Tot december 2014 verscheen vier keer per jaar het blad STIELZ worden evenementen, die STIEL organiseert, aangekondigd. Ook is daarin nieuws over lopende zaken te vinden en meestal ook enkele langere artikelen over een speciaal onderwerp (een bedrijf bijvoorbeeld). Sinds begin januari is er de mogelijkheid een e-mailnieuwsbrief van STIEL te ontvangen.

STIEL verstaat onder monumenten niet alleen oude fabrieken, maar ook winkels,pakhuizen, bruggen,stations en nutsbedrijven. Sinds de oprichting van de stichting in 1987 is dankzij haar inspanningen een groot aantal complexen op de plaatselijke en landelijke monumentenlijsten geplaatst. Verder onderzoekt en beschrijft STIEL de geschiedenis van Leiden als vooraanstaande industriestad. Met de ondertitel "geschiedenis van werkend Leiden" gaat dit blad een stapje verder dan de formele doelstelling van de stichting: de beschrijving van de recente sociaal-economische geschiedenis van Leiden en omgeving.


Bestuur Stichting Industrieel Erfgoed Leiden:

  • Dhr. Joop J. Gijsman
  • Mw. ir. Paulina Buring
  • Mw. dr Margien den Hollander-Gijsman
  • & ondersteund door Dhr. ir. Machiel Wagenaar
  • Ing. H.J. Budel - ere-voorzitter

(alle bestuursleden zijn onbezoldigd)

Doelstelling

Stiel is een vrijwilligersorganisatie die streeft naar behoud en hergebruik van monumenten van bedrijf en techniek in Leiden en de regio. Dat zijn niet alleen fabrieken, maar ook winkels, pakhuizen, bollenschuren, bruggen, trafozuilen en andere zaken die verwijzen naar ons werkend verleden. Hergebruik van gebouwen heeft de voorkeur boven sloop. Ook bedrijfsarchieven hebben onze aandacht.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

STIEL is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). IBAN: NL 53 INGB 000 1039 391 / fiscaal nummer 802078813. Voor meer informatie over giften aan een ANBI zie de site van de Belastingdienst

Financien 2021

De geldstromen zijn de afgelopen jaren minimaal. De zeer kleine inkomsten betreffen de verkoop van enkele boeken. De uitgaven in 2021 zijn de vaste lasten met grootste kostenpost de provider van de website.

  • Saldo 31-12-2020: 4.153,40 
  • Saldo 13-12-2021: 3.836,47
  • Inkomsten 2021: 35,00
  • Uitgaven 2021: 351,93

Actueel beleid (2021/2022) 

Sinds 2018 heeft het Stiel bestuur een minimale bezetting. In feite kan men spreken van een 'slapende stichting'. De beperkte activiteiten in 2021 hebben zich gericht op het onderbrengen van het STIEL archief op een makkelijk toegankelijke en toekomstbestendige wijze. Dit gebeurt in samenwerking met Erfgoed Leiden e.o (ELO). De doelstelling voor 2022 is het archiveren af te ronden en de stichting op te heffen. De nog beschikbare gelden zullen voor dat doel worden ingezet.

 

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden